Zgodnie z ustawą nr 6458 o cudzoziemcach i ochronie międzynarodowej podczas pobytu w Turcji powinieneś mieć ważne ubezpieczenie zdrowotne.

Jeśli nie możesz przedstawić ubezpieczenia obejmującego okres pobytu w Turcji, ochrona graniczna może odmówić Ci wjazdu do kraju.

Wybierz kraj / region zgodnie z dokumentem podróży. Osoby posiadające podwójne obywatelstwo powinny wybrać obywatelstwo zgodnie z paszportem, którym będą się posługiwać podczas podróży.

Jeżeli kraj dokumentu podróży zarejestrowany w Ubezpieczeniu jest inny niż posiadany paszport; Ubezpieczenie będzie nieważne.

Ważne

Zgodnie z ustawą nr 6458 o cudzoziemcach i ochronie międzynarodowej podczas pobytu w Turcji powinieneś mieć ważne ubezpieczenie zdrowotne.

Jeśli nie możesz przedstawić ubezpieczenia obejmującego okres pobytu w Turcji, ochrona graniczna może odmówić Ci wjazdu do kraju.

Wybierz kraj / region zgodnie z dokumentem podróży. Osoby posiadające podwójne obywatelstwo powinny wybrać obywatelstwo zgodnie z paszportem, którym będą się posługiwać podczas podróży.

Jeżeli kraj dokumentu podróży zarejestrowany w Ubezpieczeniu jest inny niż posiadany paszport; Ubezpieczenie będzie nieważne.