language-swticher
language-swticher
language-swticher

Wymagane ubezpieczenie!

Nie możesz ubiegać się o e-wizę na podstawie podanych informacji.

Zostały podane szczegółowe wyjaśnienia, jak można uzyskać Polisę Ubezpieczeniową wymaganą do wjazdu do Turcji, zgodnie z Ustawą nr 6458.

Proszę uważnie przeczytać poniższe wyjaśnienia, aby właściwie zaplanować swoją podróż.

Wymagane ubezpieczenie!

Nie możesz ubiegać się o e-wizę na podstawie podanych informacji.

Zostały podane szczegółowe wyjaśnienia, jak można uzyskać Polisę Ubezpieczeniową wymaganą do wjazdu do Turcji, zgodnie z Ustawą nr 6458.

Proszę uważnie przeczytać poniższe wyjaśnienia, aby właściwie zaplanować swoją podróż.

Wniosek

Nowy Wniosek

Status Wniosku

O e-Wizie

Często Zadawane Pytania

* Uzyskaj Ubezpieczenie *

Skontaktuj się z nami

Informacje Kontaktowe

Wniosek

Nowy Wniosek

Status Wniosku

Ubezpieczenie

* Uzyskaj Ubezpieczenie *

O e-Wizie

Często Zadawane Pytania

Skontaktuj się z nami

Informacje Kontaktowe

Ülkemizin Bazı Bakanlıkları

Przydatne Linki:
REPUBLIKA TURCJI
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
MINISTERSTWO KULTURY I TURYSTYKI

Dostawca z numerem licencji: 65948-5 / 0612072050600010 / Dokument