Co to jest e-wiza?

E-wiza jest oficjalnym dokumentem, który zezwala posiadaczowi na wjazd i podróż po Turcji.

E-wiza jest alternatywą dla wiz wydawanych w placówkach tureckich i na przejściach granicznych.

Wnioskodawcy otrzymują wizy drogą elektroniczną po wprowadzeniu wymaganych danych i dokonaniu płatności kartą kredytową lub debetową.

Twoja wiza elektroniczna zostanie wysłana pocztą elektroniczną, gdy wniosek wizowy zostanie pomyślnie wypełniony. Ponadto, ten sam link do pobrania e-wizy zostanie wysłany do Państwa elektronicznie. Pracownicy kontroli paszportowej na przejściach granicznych mają możliwość zweryfikowania Państwa e-wizy w swoim systemie. Jednakże zaleca się posiadanie e-wizy w wersji elektronicznej (na tablecie, smartfonie i.t.p.) lub w wersji papierowej w razie awarii systemu.

Tak jak w przypadku pozostałych wiz, uprawnieni urzędnicy tureccy na przejściach granicznych zastrzegają sobie prawo do odmowy wjazdu na teren Turcji posiadaczowi e-wizy bez podania przyczyny.

Czego potrzebuję do wniosku o e-wizę?

Zgodnie z artykułem 7.1b Ustawy nr 6548 o Cudzoziemcach i Ochronie Międzynarodowej obcokrajowcy, którzy chcą wjechać do Turcji, muszą posiadać dokument podróży (paszport) ważny co najmniej 60 dni więcej niż „okres pobytu” dozwolony na wizie, e-wizie, pozwoleniu na pobyt lub w ruchu bezwizowym. W zależności od Państwa narodowości, mogą wystąpić dodatkowe wymagania. O wymaganiach zostaną Państwo poinformowani po wybraniu swojego kraju zgdodnie z dokumentem podróży i daty podróży.

Jakie są zalety e-wizy?

E-wizę można łatwo otrzymać w dowolnym miejscu, w którym jest dostęp do internetu. Dzięki temu oszczędzają Państwo czas, który spędziliby na wypełnianiu wniosków wizowych w placówkach tureckich lub na tureckich przejściach granicznych (jeśli są Państwo uprawnieni).

Czy muszę wjechać do Turcji dokładnie w dniu wymienionym na wniosku?

Nie, nie ma takiej konieczności. Okres ważności Państwa e-wizy biegnie od daty podanej na wniosku. Mogą Państwo wjechać do Turcji w dowolnym dniu w ramach tego okresu.

Czy jeśli zmieni się data podróży, mogę wnioskować o zmianę daty na e-wizie?

Nie, nie ma takiej możliwości. Należy ubiegać się o kolejną e-wizę.

Czy muszę uzyskać oddzielną e-wizę dla osób, z którymi jadę?

Tak, jest taka konieczność. Każdy podróżny musi posiadać oddzielną e-wizę.

Czy mogę otrzymać zwrot pieniędzy jeśli nie wykorzystam e-wizy?

Nie, nie ma takiej możliwości. Nie możemy dokonać zwrotu pieniędzy za niewykorzystane e-wizy.

Dane ne e-wizie nie zgadzają się z danymi w moim dokumencie podróży. Czy mogę wjechać do Turcji na podstawie tej wizy?

Nie, nie ma takiej możliwości. Państwa e-wiza jest nieważna. Należy uzyskać kolejną e-wizę.

Chciałbym/chciałabym pozostać w Turcji na dłużej niż zezwala e-wiza. Co powinienem /powinnam zrobić?

Jeśli planują Państwo zostać w Turcji dłużej niż zezwala e-wiza, należy ubiegać się o pozwolenie na pobyt w najbliższej placówce Dyrekcji do Spraw Zarządzania Migracją.

Uwaga! E-wiza wydawana jest wyłącznie w przypadku wyjazdów turystycznych lub biznesowych. Wnioski o inne typy wiz (n.p. wiza pracownicza, studencka) należy składać w ambasadach lub konsulatach Turcji.

Jeśli zostaną Państwo dłużej niż przewiduje e-wiza, istnieje prawdopodobieństwo, że zostaną Państwo ukarani grzywną, nakazem deportacji lub zakazem wjazdu do Turcji na określony czas.

Czy dokonywanie płatności kartą kredytową przez stronę internetową e-wiza jest bezpieczne?

Nasza strona internetowa utrzymuje wysoki poziom bezpieczeństwa. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne problemy mogące powstać w wyniku słabych zabezpieczeń Państwa banku, komputera czy łącza internetowego.

Na jak długo przed podróżą powinienem/powinnam ubiegać się o e-wizę?

O e-wizę mogą Państwo ubiegać się w każdej chwili przed rozpoczęciem podróży. Jednak zalecamy złożyć wniosek co najmniej 48 godzin przed wyjazdem.

Nie posiadam karty kredytowej ani debetowej. Czy jest inny sposób zapłacenia za e-wizę?

Nie, nie ma innej możliwości. Płatności można dokonać tylko kartą kredytową lub debetową (wyłącznie Mastercard, Visa lub UnionPay). Jednakże karta nie musi być wystawiona na Państwa nazwisko.

W części Dane Osobowe nie ma miejsca na drugie imię. Gdzie powinienem/powinnam je wpisać?

Prosimy wprowadzić drugie imię po pierwszym imieniu w sekcji „imię/imiona”, oddzielając je spacją.

Chcę, aby adres na fakturze był inny niż ten na wniosku o e-wizę. Czy jest to możliwe?

Nie, nie ma takiej możliwości. Adres na fakturze jest automatycznie pobierany z e-wizy.

Co oznaczają numery CVV / CVC /CVC2?

W przypadku kart Visa i Mastercard CVV / CVC / CVC2 oznaczają trzy ostatnie cyfry numeru znajdującego się na pasku do podpisu na odwrocie karty.

Czy potrzebuję e-wizę jeśli wybieram się na wycieczkę statkiem?

Zgodnie z turecką Ustawą o Cudzoziemcach i Ochronie Międzynarodowej, która weszła w życie w dniu 11. kwietnia 2014, ci obcokrajowcy, którzy przyjeżdżają do portów morskich i zamierzają zwiedzić miasto portowe lub okolice w celach turystycznych, są zwolnieni z obowiązku wizowego pod warunkiem, że ich pobyt nie przekracza siedemdziesięciu dwóch (72) godzin. Natomiast należy uzyskać wizę w przypadku, gdy podróżują Państwo do/z Turcji samolotem w celu uczestnictwa w rejsie statkiem wycieczkowym.

Moje dziecko jest wpisane do mojego paszportu. Czy muszę wyrobić oddzielną e-wizę dla niego?

Tak, jest to konieczne. Podobnie jest w przypadku, gdy dziecko ma paszport wydany na swoje dane; wówczas należy złożyć wniosek o e-wizę lub skontaktować się z najbliższą ambasadą/konsulatem generalnym Turcji w celu złożenia wniosku o wizę typu „naklejka”. Począwszy od 5 stycznia 2016 roku wnioski o wizy tureckie typu „naklejka” należy składać online na stronie www.visa.gov.tr

Jakie są kryteria ważności mojego dokumentu uzupełniającego (wizy lub pozwolenia na pobyt z krajów Schengen lub USA, Anglii i Irlandii)?

Jedynym wymogiem, który musi być spełniony, aby wiza/pozwolenie na pobyt posłużyły jako dokument uzupełniający, jest zachowanie ich ważności do momentu wjazdu do Turcji. Wykorzystane lub niewykorzystane wizy jednokrotne są akceptowane o ile ich data ważności pokrywa się z datą Państwa wjazdu do Turcji. Uwaga! E-wizy wystawione przez inne kraje nie są akceptowane jako dokument uzupełniający.

Ile wynosi opłata za e-wizę?

Opłata za e-wizę jest zróżnicowana w zależności od kraju pochodzenia dokumentu podróży i rodzaju dokumentu podróży. Proszę kiknąć przycisk „Złóż wniosek teraz” na stronie głównej i wybrać kraj pochodzenia dokumentu podróży w celu sprawdzenia wysokości opłaty.

Jak długo będzie ważna moja e-wiza?

Okres ważności e-wizy jest zróżnicowany w zależności od kraju pochodzenia dokumentu podróży. Proszę przejść do strony głównej, kliknąć przycisk „Złóż wniosek teraz” i wybrać kraj podróży i rodzaj dokumentu podróży w celu zweryfikowania, na jaki okres jest Pan/Pani uprawniony/a do przebywania na terenie Turcji.

Wykorzystałem/am 90 dni pobytu na podstawie wizy elektronicznej i wróciłem/am w terminie do swojego kraju. Ile dni musi upłynąć, abym mógł/mogła ponownie złożyć wniosek?

Jeśli w ciągu 180 dni od daty pierwszego wjazdu wykorzystali Państwo 90 dni pobytu, wówczas o kolejną e-wizę można ubiegać się po upływie 180 dni, licząc od daty pierwszego wjazdu. W przypadku, gdy w ciągu 180 dni od daty pierwszego wjazdu wykorzystali Państwo mniej niż 90 dni na podstawie e-wizy wielokrotnego wjazdu, wówczas można wnioskować o kolejną e-wizę. Jednakże należy mieć na uwadze fakt, że pobyt w Turcji nie może przekroczyć łącznie 90 dni w dowolnym 180-dniowym okresie, licząc od pierwszej daty wjazdu.

Czy mogę ubiegać się o nową e-wizę podczas mojego pobytu w Turcji?

Jeśli Państwa e-wiza wygaśnie, nie ma możliwości wnioskowania o kolejną e-wizę bez opuszczenia Turcji; w tej sytuacji zalecane jest wystąpienie z wnioskiem o zezwolenie na pobyt do najbliższej placówki Dyrekcji do Spraw Zarządzania Migracją. Szczegółowe informacje na temat ubiegania się o zezwolenie na pobyt oraz o inne rodzaje wizy (wiza pracownicza, wiza studencka, itp.) znajdują się na stronie http://www.goc.gov.tr/main/En_3

Jeśli zostaną Państwo dłużej niż przewiduje wiza, istnieje prawdopodobieństwo, że zostaną Państwo ukarani grzywną, nakazem deportacji lub zakazem wjazdu do Turcji na określony czas.