Aby śledzić wniosek wizowy, wpisz swój numer wniosku wizowego i adres e-mail użyty podczas wypełniania formularza wniosku wizowego w polach poniżej i naciśnij przycisk „śledzenie”.